Redirect https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tv2-as-soker-avtale-om-a-drive-kommersiell-allmennkringkasting/id2572817/