Redirect https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lyser-ut-avtale-for-kommersiell-allmennkringkasting/id2558692/