Redirect https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79303/Raportit%20ja%20selvitykset%203-2017.pdf?sequence=1