Redirect http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/pressesenter/pressemeldinger/2011/alle-norske-kinofilmer-skal-tekstes-for-.html?id=663692