Redirect http://www.srd.org.mk/images/stories/Zakon_za_izmenuvanje__i_dopolnuvanje_na_Zakonot_za_Radiodifuznata_dejnost_2010.pdf